با طبیعت همانند بچه ها باشیم که با آن سر جنگ ندارند .

تصویر سینا کریمی:: موضوعات مرتبط: تصاویر دلبندان شما
محمودی :
: یکشنبه 1391/02/24

تصاویر زیر ارسالی از طرف کاک سرکوت نوری میباشند که صمیمانه تشکر و قدردانی میگردد

ماهان فتحی فرزند کاک محمد عزیز

نیما عبدی فرزند کاک مسعود عبدی


ژیار رستمی فرزند کاک هورامان و خانم شهلا فتحی


:: موضوعات مرتبط: تصاویر دلبندان شما
محمودی :
: سه شنبه 1390/08/03


هنا فتحی فرزند کاک کریم فتحی

هژیر وطندوست فرزند کاک  هوشنگ وطندوست 

ضمن تشکر از کاک آزاد فتحی  ارسال کننده تصاویر لطفا نام دختر کاک هوشنگ را هم ارسال فرمایید:: موضوعات مرتبط: تصاویر دلبندان شما
محمودی :
: جمعه 1390/07/08

اهورا طبیب زاده 

هستی اسماعیل پور فرزند دلبند آقای اسماعیل اسماعیل پور

مهسا اسماعیل پور فرزند آقای منصور اسماعیل پور 

با سپاس از کاک مسعود:: موضوعات مرتبط: تصاویر دلبندان شما
محمودی :
: یکشنبه 1390/03/01

احسان  اسماعیل پور فرزند دلبند آقای ابراهیم (کاکابرا) و خانم عزیزه قادرپور

شاگرد ممتاز  کلاس پنجم دبستان وهاب فهیمی پاوه:: موضوعات مرتبط: تصاویر دلبندان شما
محمودی :
: سه شنبه 1390/02/20

کیان خدامرادی فرزند دلبند آقای فهمی خدامرادی:: موضوعات مرتبط: تصاویر دلبندان شما
محمودی :
: پنجشنبه 1390/02/01

شعیب نعمتی فرزند زکریانعمتی

با تشکر از خانم یسری فتحی جهت ارسال عکس به وبلاگ:: موضوعات مرتبط: تصاویر دلبندان شما
محمودی :
: چهارشنبه 1390/01/31

روژان پاسالاری  فرزند دلبند خانم رقیه نعمتی و آقای عبدالله پاسالاری:: موضوعات مرتبط: تصاویر دلبندان شما
محمودی :
: جمعه 1390/01/26

تصویر فرزند دلبند آقای سالم مرادی

بر گرفته از وبلاگ( کوسالان ) آقای فهمی خدامرادی


:: موضوعات مرتبط: تصاویر دلبندان شما
محمودی :
: پنجشنبه 1390/01/25

 


تصویر الناز عبدی پور فرزند دلبند  آقای سامان عبدی پور

ارسالی از طرف خانم مرضیه احمدی
:: موضوعات مرتبط: تصاویر دلبندان شما
محمودی :
: شنبه 1390/01/20

تصویر بنیامین نعمتی  فرزند دلبند آقای مظهر نعمتی:: موضوعات مرتبط: تصاویر دلبندان شما
محمودی :
: چهارشنبه 1390/01/17

  ‌آیناز كريميان فرزند دلبند آقای عباس كريميان ومحمد احمدي فرزند دلبند آقای  غفار احمدي

 

ارسالي از طرف اقاي اميد كريمیان

 

 :: موضوعات مرتبط: تصاویر دلبندان شما
محمودی :
: پنجشنبه 1390/01/11

 فرزندان کاک یونس صادقیانی ازچب براست:  آروین وآرین صادقیانی وکیژان کریم دخترکاک

کریم مقیم هولیر

ارسالی از طرف : کاک حکمت فتحی

 :: موضوعات مرتبط: تصاویر دلبندان شما
محمودی :
: پنجشنبه 1390/01/11

منیب محی الدینی فرزند دلبند آقای الله مراد محی الدینی:: موضوعات مرتبط: تصاویر دلبندان شما
محمودی :
: پنجشنبه 1390/01/11


ساریا کریمیان فرزند دلبند آقای دلسوز کریمیان

ارسالی ازطرف آقای سبحان خدامرادی  با تشکر
:: موضوعات مرتبط: تصاویر دلبندان شما
محمودی :
: چهارشنبه 1390/01/03