عکس یادگاری ارسالی از طرف آقای امید کریمیان

از راست به چپ آقایان : محمد كريميان - کاک ولي كريميان -  و اميد كريميان:: موضوعات مرتبط: عکسهای قدیمی روستای دزآور
محمودی :
: سه شنبه ۱۳۹۰/۰۱/۰۹